Jak do nas trafić

Jesteśmy w Bydgoszczy na osiedlu Osowa Góra. Pomiędzy marketem Netto, a Polo marketem, w tym samym budynku co bank BZ WBK. Bardzo dobry dojazd z lotniska obwodnicą w kierunku Szczecina
Łatwy dojazd komunikacją miejską autobusem lini 71

Zobacz na mapie »

KLONKO-DENT

ul.Kolbego 30
85-433 Bydgoszcz

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 8:00-20:00
Sobota: 9:00-14:00

Rejestracja:
tel. 510 80 13 70
tel. (52) 320 34 84
Fax (0048) 525610891

gabinet@klonko-dent.com

Rejestracja on-line

Rejestracja on-line • Wybielanie

  dentysta bydgoszcz

  Wybielanie zębów jest bezpieczne i skuteczne tylko pod profesjonalną opieką lekarza dentysty. Możecie Państwo poddać się takiemu zabiegowi w naszym gabinecie stomatologicznym w Bydgoszczy

  Lekarz stomatolog dokładnie wyjaśni i dobierze najlepszą dla Państwa metodę wybielania.

  Czytaj więcej... »

 • Współczesna protetyka

  dentysta bydgoszcz

  Nieograniczone możliwości, daje współczesna stomatologia estetyczna.

  Przedstawiamy Państwu kilka przypadków obrazujących stan przed leczeniem oraz po leczeniu protetycznym w KLONKO-DENT.

  Zobacz jak może zmienić się TWÓJ UŚMIECH

  Czytaj więcej... »


Dentysta Bydgoszcz

dentysta bydgoszcz

Za­pra­sza­my do na­szej kli­ni­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej w Bydgoszczy. Dla po­pra­wie­nia Pań­stwa kom­for­tu na­sze ga­bi­ne­ty są kli­ma­ty­zo­wa­ne, a po­cze­kal­nia po­zwa­la mi­ło spę­dzić czas w ocze­ki­wa­niu na za­bieg den­ty­stycz­ny.

Po­sta­no­wi­li­śmy wy­eli­mi­no­wać z na­szej prak­ty­ki lęk, ból i wy­po­sa­ży­li­śmy ją w kom­pu­te­ro­wy sys­tem po­da­wa­nia znie­czu­leń SleeperOne. Urzą­dze­nie to au­to­ma­tycz­nie ste­ru­je pręd­ko­ścią po­da­wa­nia znie­czu­le­nia, dzię­ki cze­mu za­bieg jest w peł­ni bez­bo­le­sny.

Do­dat­ko­wo ga­bi­ne­ty wy­po­sa­żo­ne są w ka­me­ry we­wnątrz­ust­ne dzię­ki cze­mu pa­cjent sam mo­że kon­tro­lo­wać stan swo­je­go uzę­bie­nia i po­stęp le­cze­nia.

Do Państwa dyspozycji jest najwyższej klasy mikroskop stomatologiczny Zeiss, dzięki czemu możliwe jest bardzo precyzyjne i skuteczne leczenie endodontyczne(kanałowe), tak zwanych trudnych przypadków, powtórnego leczenia kanałowego, usuwania złamanych narzedzi, odnajdywania dodatkowych ujść kanałów.

Ponadto nowoczesna diagnostyka RVG, czyli cyfrowe zdjęcia rentgenowskie to już dzisiaj standard

- Przed rozpoczęciem leczenia ustalamy indywidualnie plan leczenia i kosztorys.
- Na wszystkie nasze usługi udzielamy gwarancji.
- Stosujemy tylko sprzęt stomatologiczny najwyższej klasy.
- Możliwość uzgodnienia terminu poza standardowymi godzinami przyjęć.
- Zapraszamy pacjentów z całej Europy i USA. Mówimy po angielsku i niemiecku
- Możliwość rejestracji on-line: gabinet@klonko-dent.com


Zapraszamy do skorzystania z promocyjnych zabiegów

dentysta bydgoszcz
dentysta dsd bydgoszcz
leczenie pod mikroskopem
wizyty adaptacyjne bydgoszcz

Aktualności